• Printable CD/DVD label for OpenMandriva Lx 2014.0 6002 удаа үзсэн - Үнэлгээ оноо 2.60 Printable CD/DVD label for OpenMandriva Lx 2014.0
  • Printable CD/DVD label for OpenMandriva Lx 2014.0 5982 удаа үзсэн Printable CD/DVD label for OpenMandriva Lx 2014.0
  • OpenMandriva Lx 2013.0 124750 удаа үзсэн - Үнэлгээ оноо 1.67 OpenMandriva Lx 2013.0
  • OpenMandriva Lx 2013.0 12697 удаа үзсэн - Үнэлгээ оноо 2.82 OpenMandriva Lx 2013.0