• Printable CD/DVD label for OpenMandriva Lx 2014.0 6042 удаа үзсэн - Үнэлгээ оноо 2.60 Printable CD/DVD label for OpenMandriva Lx 2014.0
  • Printable CD/DVD label for OpenMandriva Lx 2014.0 6024 удаа үзсэн Printable CD/DVD label for OpenMandriva Lx 2014.0
  • OpenMandriva Lx 2013.0 124780 удаа үзсэн - Үнэлгээ оноо 1.66 OpenMandriva Lx 2013.0
  • OpenMandriva Lx 2013.0 12747 удаа үзсэн - Үнэлгээ оноо 2.83 OpenMandriva Lx 2013.0