• Dantes Skyline 8872 ដង - ពិន្ទុ​នៃ​ការ​វាយ​តម្លៃ 3.33 Dantes Skyline
  • Descartes Awakening 27883 ដង - ពិន្ទុ​នៃ​ការ​វាយ​តម្លៃ 3.40 Descartes Awakening
  • Gandhis Silence 6976 ដង - ពិន្ទុ​នៃ​ការ​វាយ​តម្លៃ 2.20 Gandhis Silence
  • Hawkings Universe 9430 ដង - ពិន្ទុ​នៃ​ការ​វាយ​តម្លៃ 2.15 Hawkings Universe
  • Hendrixs Beach 4536 ដង - ពិន្ទុ​នៃ​ការ​វាយ​តម្លៃ 2.30 Hendrixs Beach
  • Machiavellis Playfulness 5713 ដង - ពិន្ទុ​នៃ​ការ​វាយ​តម្លៃ 2.29 Machiavellis Playfulness
  • Marie Curies Tools 6525 ដង - ពិន្ទុ​នៃ​ការ​វាយ​តម្លៃ 2.36 Marie Curies Tools
  • Siddharthas Way 5312 ដង - ពិន្ទុ​នៃ​ការ​វាយ​តម្លៃ 2.28 Siddharthas Way
  • Voltaires Virtue 4985 ដង - ពិន្ទុ​នៃ​ការ​វាយ​តម្លៃ 2.30 Voltaires Virtue