• (3.52) Kampenwand 132888 hits - Rating score 3.52 Kampenwand
  • (3.45) Talalp 82530 hits - Rating score 3.45 Talalp
  • (3.44) Reflection2 13501 hits - Rating score 3.44 Reflection2
  • (3.41) The sunset 8207 hits - Rating score 3.41 The sunset
  • (3.33) Glacier 25238 hits - Rating score 3.33 Glacier